Verlegen of sociale fobie: persoonlijkheid of aandoening?

Bijna de helft van alle tieners geeft aan verlegen te zijn. Recent onderzoek wijst echter uit dat een gedeelte van deze jongeren in werkelijkheid lijdt aan een sociale angststoornis, ook wel sociale fobie genoemd.

Het onderzoek, waarbij data van meer dan 10.000 jongeren tussen de 13 en 18 jaar werd geanalyseerd, toont aan dat grofweg 1 op de 10 jongeren die zichzelf als verlegen beschouwen voldoen aan de criteria voor sociale fobie zoals gehanteerd door de DSM-IV. Daarnaast bleek dat jongens vaker verlegen zijn dan meisjes, maar dat meisjes even vaak last hebben van sociale fobie als jongens. Ook kwam uit de resultaten naar voren dat verlegenheid met de jaren afneemt, terwijl de kans op sociale fobie toeneemt hoe ouder men wordt.

Volgens de Amerikaanse Vereniging voor Psychologie is verlegenheid te omschrijven als “de neiging om zich onhandig, bezorgd en gespannen te voelen tijdens sociale interacties, vooral in het bijzijn van onbekende mensen”. Sociale fobie of sociale angststoornis heeft volgens de onderzoekers echter grotere gevolgen. Jongeren die aan sociale fobie lijden zouden meer kans hebben op een diversiteit aan psychiatrische aandoeningen, waaronder angst stoornissen, depressie, gedragsstoornissen en verslaving.

Verlegen: persoonlijkheid of ziekte?

Hoewel de gevolgen van sociale fobie dus groter zijn dan die van verlegenheid, ondergaan mensen met een sociale angststoornis niet vaker therapie dan verlegen mensen. Zo’n 80% van de onderzochte mensen met sociale fobie waren niet onder behandeling van een professionele therapeut. Ook gebruiken verlegen of sociaal fobische mensen niet vaker medicatie.

De vraag waar de grens tussen verlegenheid en sociale fobie ligt, lijkt moeilijk te beantwoorden. Al jaren zijn sommige artsen en journalisten kritisch op termen als sociale fobie. Volgens hen worden dergelijke aandoeningen bedacht door de farmaceutische industrie, om persoonlijkheid trekken als verlegen zijn te ‘medicaliseren’. Op deze manier zou de farmaceutische industrie een nieuwe markt aan proberen te boren voor de door hen geproduceerde medicijnen, in dit geval medicatie tegen angst.

Bron: de onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het blad Pediatrics.

Posted in Angst, Geestelijke gezondheid, Psychotherapie | Leave a comment

165 miljoen Europeanen lijden aan psychische problemen

Een groot aantal Europeanen heeft lijdt aan psychische en neurologische aandoeningen. Jaarlijks lijden bijna 165 miljoen mensen, ofwel 38.2% van de Europeanen aan onder andere depressie, angst aanvallen, slapeloosheid of dementie. Ook drugs en alcohol verslaving en eetstoornissen zijn een probleem voor meer dan 15 miljoen mensen. Dat blijkt uit een recent grootschalig onderzoek.

In het onderzoek werd data van 514 miljoen Europeanen geanalyseerd. Volgens de onderzoekers zijn mentale aandoeningen het grootste gezondheidsprobleem van de 21e eeuw. Van deze 165 miljoen mensen krijgt slechts een derde therapeutische hulp of medicatie. Therapie wordt vaak jaren uitgesteld, een probleem dat met sneller onderzoek bij psychische problemen zou kunnen worden verminderd. Wanneer aandoeningen als verslaving, depressie, angst of schizofrenie wel worden erkent, worden zelden de nieuwste therapie methoden aangeboden.

Depressie in 2020

De Wereld Gezondheid Organisatie voorspelt dat in 2020 depressie de op een na meest voorkomende ziekte zal zijn. Eerder dit jaar werd al onderzoek gedaan naar de meest depressieve landen ter wereld.

Bron: European Neuropsychopharmacology

Posted in Angst, Depressie, Geestelijke gezondheid | Leave a comment

Vrouwen vaker depressief en angstig, mannen eerder verslaafd

Vrouwen hebben vaker last van angst en depressiviteit, terwijl mannen eerder geneigd zijn tot verslaving en antisociale stoornissen. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Amerikaanse associatie voor psychologie, waarbij het aantal diagnoses van veel voorkomende geestelijke gezondheidsklachten werd vergeleken tussen mannen en vrouwen.

Volgens het onderzoek hebben vrouwen met angststoornissen de neiging hun emoties te internaliseren, wat resulteert in terugtrekking, eenzaamheid en depressie. Mannen daarentegen zouden emoties eerder externaliseren, wat kan leiden tot agressief, impulsief, dwingend en onaangepast gedrag. Dit verschil tussen het internaliseren en externaliseren van emoties is de reden dat sommige mentale klachten meer voorkomen bij vrouwen, en andere vaker bij mannen.

Gefocuste therapie voor mannen en vrouwen

De onderzoeksresultaten kunnen mogelijk leiden tot gender-specifieke preventie en behandeling van klachten als depressie, angst en verslaving. Bij vrouwen zou bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie kunnen worden toegepast om te voorkomen dat zorgen overgaan in een depressie of angststoornis. Bij mannen zou bijvoorbeeld gedragstherapie kunnen worden ingezet om impulsief gedrag te verminderen ten gunste van meer doordachte besluiten. Ook zou gefocuste therapie bij mannen kunnen trachten agressieve neigingen om te vormen naar geweldloos gedrag.

Bron: lees het volledige onderzoek in PDF formaat

Posted in Angst, Depressie, Psychotherapie | Leave a comment