Postural integration

Postural integration is een vorm van lichaamsgerichte therapie, waarbij de lichaamshouding als uitgangspunt dient voor het therapeutisch proces. Hierbij gaat postural integration ervan uit dat de lichaamshouding onlosmakelijk verbonden is met hoe men in het leven staat. Zodoende kunnen lichamelijke en psychische klachten voortkomen uit een verstarde lichaamshouding. De postural integration theorie is dat negatieve, moeilijke of onverwerkte levenservaringen zich omzetten in een verkramping van het lichaam. Zo ontwikkeld men een lichaamspantser dat een bescherming vormt tegen onaangename emoties en gebeurtenissen. Dit pantser kan een negatief effect hebben op de beweeglijkheid van het lichaam, en zorgt voor blokkades in de energiestroom. Ook kunnen er door het pantser lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, buikpijn, rugpijn, hyperventilatie, vermoeidheid en een stijve nek ontstaan. Postural integration heeft als doel het opzoeken en losmaken van deze verkramping en pantsering, zodat de energie in het lichaam weer vrij kan stromen. Wanneer de zogenaamde levensenergie weer vrij is, zal de cliënt volgens de theorie van postural integration geblokkeerde gevoelens en overtuigingen kunnen loslaten. De cliënt komt zo in contact met de oorspronkelijke levenslust en energie, waardoor zowel psychische als lichamelijke klachten verminderen of verdwijnen.

Massage en emotie

Om de verstarde lichaams- en levenshouding van de cliënt te verbeteren, past postural integration een specifieke vorm van massage toe. Door middel van bindweefselmassage worden langdurig gespannen spiergroepen losgemaakt door zowel oppervlakte- als dieptemassage. Daarnaast worden chronisch verslapte spieren opnieuw geactiveerd door de behandeling van de onderliggende weefsels. Volgens de postural integration therapeut zal dit onder andere leiden tot een vrijere ademhaling en een hernieuwd gevoel van energie en vitaliteit.

Op cognitief niveau houdt de therapie zich voornamelijk bezig met ingehouden en weggestopte emoties. Tijdens postural integration wordt de cliënt aangemoedigd om deze emoties te uiten. Hiermee wordt geoefend totdat de expressie van gevoelens weer van nature gebeurt. Opvallend is dat bij postural integration de therapeut minder afstand bewaart tot de cliënt dan gebruikelijk bij psychotherapie. De relatie die tussen de therapeut en de cliënt ontstaat speelt een belangrijke rol binnen de therapie. Hierbij wordt duidelijk hoe de cliënt sociale relaties aangaat. Binnen de therapie kan hiermee worden geëxperimenteerd. Wel blijft de relatie tussen cliënt en therapeut altijd professioneel en therapeutisch.

Uiteindelijk streeft postural integration naar het loslaten van onnodige spanningen en een bewuste omgang met de in het lichaam aanwezige emoties, middels een nieuwe houding van de cliënt. Vaak wordt postural integration gecombineerd met neo-reichiaanse therapie.