Integratieve bewegingstherapie

Integratieve bewegingstherapie is een specialistische lichaamsgerichte therapie, die in Nederland aan de Vrije Universiteit is ontwikkeld door H. Petzold. Het is een ervaringsgerichte en lichaamsgeoriënteerde therapie, die het bewegen en de lichamelijkheid van de cliënt als uitgangspunt neemt van het therapeutisch proces. Volgens de theorie van integratieve bewegingstherapie is het lichaam de basis van het denken en het gevoelsleven van de mens. Het doel van integratieve bewegingstherapie is het oefenen van verschillende houdingen en bewegingspatronen om emoties uit te drukken. Hierbij wordt het creatieve vermogen van de cliënt gestimuleerd.

De bewegingsoefeningen zijn divers en worden door de therapeut aangepast aan de psychische of lichamelijke klacht van de cliënt. Het gaat hierbij om het verbeteren van de bewegingsmogelijkheden van de cliënt. De bewegingsoefeningen kunnen de vorm aannemen van dans- of bewegingsimprovisatie. Integratieve bewegingstherapie streeft ernaar om via non-verbale methodes tot een therapeutisch proces te komen, maar de therapie gaat vaak samen met therapeutische gesprekken. Daarin wordt gereflecteerd op wat er tijdens de bewegingsoefeningen gebeurt. De therapeut duidt daarbij de emotionele betekenis van een bewegingsthema.

Integratieve bewegingstherapie wordt als individuele therapie toegepast, maar kan ook in de vorm van groepstherapie worden gegeven. Vaak wordt integratieve bewegingstherapie gecombineerd met psychodrama, waarin problemen worden uitgebeeld en uitgediept in een rollenspel. Naast de algemene variant bestaat er ook integratieve bewegingstherapie voor kinderen.