Biodynamische therapie

Biodynamische therapie gaat, net zoals andere vormen van lichaamsgerichte therapie, uit van een onlosmakelijke band tussen lichaam en geest. Volgens de theorie van biodynamische therapie komen psychische klachten voort uit mentale en lichamelijke blokkades. Dergelijke blokkades ontstaan door spanningen die niet door het lichaam verwerkt worden. Dit zorgt voor spanningsresten in het lichaam. Biodynamische therapie richt zich op het afvoeren van deze spanningsresten uit de spieren, ademhaling, spijsvertering en weefsels van de cliënt.

Door het oplossen van spanningen in het lichaam en het uiten van emoties wordt er energie vrijgemaakt. Zo wordt het zelfregulerend vermogen van de cliënt opnieuw geactiveerd, en kunnen er andere manieren van omgaan met emoties en spanningen worden aangeleerd. Biodynamische therapie is een vorm van verwerken die zowel psychisch als lichamelijk is.

Vormen van biodynamische therapie

Binnen de biodynamische therapie maakt men gebruik van verschillende methoden om tot ontspanning en energie te komen. De therapievormen kunnen onafhankelijk van elkaar worden toegepast, maar er kunnen ook meerdere methoden binnen een enkele therapie aan bod komen. Biodynamische therapie is onder te verdelen in:

  • Massagetherapie – Bij biodynamische massagetherapie worden spanningen in het lichaam opgezocht en losgemaakt door middel van specifieke massagetechnieken. Het lichaam wordt in staat gesteld spanningsresten af te voeren, waardoor er ruimte ontstaat in het lichaam. De ademhaling van de cliënt kan zich verdiepen, en de geblokkeerde energie kan gaan stromen. Biodynamische massagetherapie is een vorm van lichamelijke en psychische bewustwording. Voorafgaand aan de massage vindt er een kort therapeutisch gesprek plaats, waarin de klacht van de cliënt aan bod komt. Aan de hand van de klacht van de cliënt kiest de therapeut een geschikte massagetechniek.
  • Vegetotherapie – Vegetotherapie kan gezien worden als aanvulling op en verdieping van biodynamische massagetherapie. De vegetotherapeut informeert naar de klacht van de cliënt, en moedigt de cliënt aan om zowel geestelijke als lichamelijke gevoelens die dit oproept te verkennen en te uiten. Hiermee heeft vegetotherapie een groter zelfbewustzijn en een zowel mentale als lichamelijke verwerking van de klacht tot gevolg.
  • Biorelease – In biorelease zijn de uitgangspunten van de biodynamische psychologie verpakt in een cursus. Tijdens een cursus biorelease leren de deelnemers zich bewust te worden van de wisselwerking tussen lichaam en geest. Men leert te herkennen waar er in het lichaam spanning wordt vastgehouden, en hoe dit door middel van oefeningen en massages kan worden verholpen. Het doel van biorelease is het vrijmaken van energie en emoties. Biorelease heeft enkele kenmerken van een therapie, maar is een cursus.