Therapie: wanneer en voor wie?

De stap naar een psycholoog, psychotherapeut of alternatief genezer is niet altijd even makkelijk. Behalve concrete psychische problemen liggen ook sluimerende gevoelens van bijvoorbeeld onvrede, depressie, spanning of onrust vaak ten grondslag aan het idee om psychologische hulp te zoeken. Hierbij zorgt de ogenschijnlijk simpele vraag “wanneer ga je in therapie?” vaak voor twijfel. Er is echter geen eenduidig antwoord op de vraag waar de grens ligt tussen wanneer men psychische problemen zelf aan kan, en wanneer het raadzaam is om hulp van buitenaf in te schakelen in de vorm van therapie. Enerzijds wil men psychische problemen het liefst zelf de baas worden, anderzijds is de effectiviteit van therapie vaak het grootst als men in een vroeg stadium hulp zoekt, wanneer de klachten nog niet zijn door ontwikkeld.

Twijfel rondom het zoeken van hulp wordt nog eens extra gevoed door het taboe dat voor sommigen nog steeds rond therapie hangt. Het taboe dat rust op therapie kan mensen ervan weerhouden om hulp te zoeken wanneer dat nodig is. Tegenwoordig zal het echter nog maar weinig voorkomen dat men veroordeelt wordt door de sociale omgeving omdat men bij een psycholoog loopt of andere geestelijke gezondheidszorg ontvangt. Associaties met gekte lijken de therapeut en de cliënt voorgoed achter zich te hebben gelaten.

Bij welke klachten in therapie

In de breedste zin kan gezegd worden dat iedereen die kampt met problemen die niet van puur lichamelijke aard zijn, baat kan hebben bij het inschakelen van de hulp van een therapeut uit de geestelijke gezondheidszorg. Klachten waarbij therapie voor verlichting kan zorgen zijn veelal te scharen onder (maar zijn niet beperkt tot):

 • depressie & neerslachtigheid
 • spanning & stress
 • angst & paniek
 • dwanggedachten & dwanghandelingen
 • relatieproblemen & seksuele problemen
 • vage lichamelijke (psychosomatische) klachten
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • concentratieproblemen
 • rouwverwerking
 • verslaving
 • piekeren
 • slaap problemen
 • sociale problemen
 • opvoedingsproblemen
 • zingevingproblemen
 • trauma

De vraag wanneer men er goed aan doet om in therapie te gaan is hiermee echter nog niet beantwoord. Zo heeft iedereen wel eens last van een sombere bui of een periode van stress en piekeren. Ook zijn er bijvoorbeeld genoeg mensen die verlegen zijn of bezig zijn met rouwverwerking, zonder dat zij daarvoor in therapie hoeven. Zij worden deze problemen zelf de baas, of met de hulp van een vriend of vriendin.

Wanneer in therapie

De grens tussen ‘het zelf aan kunnen’ en hulp nodig hebben van een psycholoog, psychotherapeut of alternatieve therapeut, is uiteindelijk alleen door de cliënt zelf te bepalen. Enige houvast is te vinden in de richtlijn: wanneer psychische problemen, negatieve gevoelens of gedragsproblemen het functioneren in het dagelijks leven belemmeren of zorgen voor geestelijk lijden, is het een goed idee psychologische hulp te zoeken.

Ook na het toepassen van bovengenoemde richtlijn kan er nog twijfel bestaan over het al dan niet volgen van therapie. Termen als ‘belemmering van het dagelijks functioneren’ en ‘geestelijk lijden’ zijn immers moeilijk te vatten in een absolute definitie. Een gesprek met een vertrouweling of met de huisarts kan in dergelijke gevallen helderheid scheppen. Ook de gedachte dat men waarschijnlijk niet zonder reden overweegt in therapie te gaan kan wellicht dienen als leidraad.

Wanneer men heeft besloten om in therapie te gaan moet er nog een belangrijke beslissing gemaakt worden; het kiezen van de juiste therapie.