Regressietherapie en reïncarnatietherapie

Regressietherapie is een alternatieve geneeswijze met als uitgangspunt dat huidige psychische problemen zijn ontstaan vanuit onverwerkte emotionele conflicten. Deze vaak onbewuste conflicten of trauma’s worden bij regressietherapie gezocht in het verre verleden van de cliënt zoals de vroege jeugd, de babytijd, de geboorte of zelfs in de prenatale fase, de zwangerschapsperiode. Bij reïncarnatietherapie hanteert men dezelfde uitgangspunten maar gaat men nog verder terug; de reïncarnatietherapeut gaat ervan uit dat huidige problemen worden veroorzaakt door conflictervaringen uit vorige levens. Onverwerkte ervaringen en trauma’s uit het verleden spelen dan onderbewust door in het hier en nu. Tijdens zowel regressietherapie als reïncarnatietherapie raakt men door middel van hypnose in trance, om zo in gedachten terug te gaan naar het moment dat het probleem of conflict in het verleden ontstond. Dit proces wordt de regressie genoemd. Het doel van deze regressie is het opnieuw ervaren van de probleemsituatie, zodat deze opgelost en verwerkt kan worden. Volgens de theorie van beide therapieën zullen hierdoor ook de huidige klachten verdwijnen. Na een geslaagde therapie zal de cliënt meer innerlijke rust en harmonie ervaren.

In praktijk worden de termen “regressietherapie” en “reïncarnatietherapie” vaak ten onrechte als inwisselbaar gebruikt. Veel therapeuten die zich regressietherapeut noemen, zijn in werkelijkheid reïncarnatietherapeut. Zij nemen onverklaarbare herinneringen of beelden die een cliënt tijdens een regressie kan hebben serieus en schrijven deze toe aan vorige levens. Alleen regressietherapeuten die niet in reïncarnatie geloven zijn daadwerkelijk regressietherapeut. Dergelijke regressietherapeuten kunnen onverklaarbare herbelevingen onder andere toekennen aan bijvoorbeeld een rijke fantasie. Ook zij kunnen serieus in gaan op dergelijke ervaringen, door deze een meer symbolische waarde toe te kennen.

Regressietherapie en reïncarnatietherapie in praktijk

Bij beide soorten therapie vindt er voor aanvang van de werkelijke therapie een intake gesprek plaats. Tijdens deze intake legt de therapeut uit wat zijn of haar werkwijze is en wordt er besproken aan welke klacht van de cliënt gewerkt zal worden. Wanneer de cliënt de therapie naar aanleiding van de intake wil ingaan, begint de daadwerkelijke therapie.

In zowel regressietherapie als reïncarnatietherapie vervult de therapeut een sturende rol. Door middel van hypnose technieken brengt de therapeut de cliënt in een toestand van zowel uiterste concentratie als ontspanning tegelijk. Deze bewustzijnstoestand wordt trance genoemd. Wanneer de cliënt in trance is, vraagt de regressietherapeut of reïncarnatietherapeut aan de cliënt terug te keren naar het eerste moment dat het gevoel of de gedachte van de klacht zich voordeed. De regressie is dan begonnen: de cliënt gaat terug naar de oorsprong van zijn of haar probleem. Hierbij wordt de oorspronkelijke beleving zowel lichamelijk als emotioneel herbeleefd. Op deze manier kan men in regressie emotionele en lichamelijke verkrampingen uit het verleden loslaten. Dit kan een emotioneel zware ervaring zijn. Doel van de regressie is het ontdekken van verbanden tussen de klachten van nu en de problematiek uit het verleden. De huidige klachten zullen verdwijnen wanneer de cliënt beseft wat de zin van de klachten is in het licht van eigen groei- en leerprocessen.

Om het therapieproces te ondersteunen, kan de therapeut de cliënt tijdens de regressie opdrachten geven. De therapeut kan bijvoorbeeld verschillende delen van de persoonlijkheid van de cliënt belichten, om vervolgens aan de cliënt te vragen deze delen tegenover elkaar te zetten. Door bijvoorbeeld het overmoedige kind met het angstige kind in dialoog te laten gaan, kan men meer vat krijgen op de situatie.

Kanttekeningen bij regessietherapie en reïncarnatietherapie

Voor zowel regressietherapie als reïncarnatietherapie geldt dat er door critici vraagtekens worden gezet bij het waarheidsgehalte van hervonden herinneringen. Net als bij hypnotherapie, wijzen sceptici erop dat dergelijke herinneringen vaak op fantasie berusten, en er dus niet al te veel waarde aan gehecht zou moeten worden. Daarnaast wordt het bestaan van ‘vorige levens’, de theorie waarop reïncarnatietherapie gebaseerd is, door velen in twijfel getrokken.

Bij welke klachten

Reïncarnatietherapie en regressietherapie worden onder andere ingezet bij klachten als fobie, relatie problemen, angst, depressie, assertiviteitsproblemen, seksuele problemen, en posttraumatische stress.

Duur van regressietherapie en reïncarnatietherapie

Een regressietherapie of reïncarnatietherapie sessie duurt gemiddeld anderhalf tot 2 en half uur. Meestal zijn er zo’n 5 tot 10 therapie sessies nodig, die eens per 2 weken plaats vinden.