Rebirthing

Rebirthing is in essentie een ademhalingsmethode, waarbij men streeft naar een ontspannen ademhaling door de inademing en de uitademing zonder onderbrekingen met elkaar te verbinden. Rebirthing gaat er vanuit dat ieder mens in de loop van het leven beperkingen in de ademhaling ontwikkeld. Negatieve ervaringen brengen vaak gevoelens van pijn en stress met zich mee. Wanneer men deze gevoelens niet uit, bijvoorbeeld omdat dat door de omgeving niet wordt getolereerd of omdat de gevoelens als overweldigend worden ervaren, dan heeft dat effect op de ademhaling. Volgens de theorie van rebirthing gaat men op den duur de ademhaling onderbreken, om zo de negatieve emoties niet langer te voelen. Dit kan op korte termijn emotionele verlichting geven, maar door de emoties met behulp van de ademhaling te isoleren zullen de emoties niet verwerkt kunnen worden. De negatieve en onverwerkte emoties verdwijnen hierdoor niet: zij worden enkel buiten het bewustzijn gehouden. Het gevolg is een permanente spanning waarmee men de ademhaling vast zet, die ervoor zorgt dat men zich op de lange termijn minder gevoelig, spontaan en levendig voelt. Deze verstoorde manier van adem halen wordt vaak al in de jeugd ontwikkeld, maar wordt doorgaans niet meer vanzelf afgeleerd. Als men eenmaal volwassen is, heeft men dus nog dezelfde reactiepatronen op negatieve ervaringen en emoties. Daarom hebben volwassenen vaak buitengewoon sterke emotionele reacties op ervaringen die refereren aan een vroegere aanleiding voor onderdrukte gevoelens. Daarnaast kunnen weggestopte emoties volgens het gedachtegoed van rebirthing zorgen voor lichamelijke klachten, die verder geen directe oorzaak lijken te hebben.

Rebirthing richt zich op het bewust worden van de negatieve emoties die men vast houdt, om deze vervolgens te kunnen verwerken en los te kunnen laten. Deze ruimte tot verandering ontstaat door de techniek van het bewust verbonden ademen. Net als bijvoorbeeld Reiki is rebirthing een methode tot persoonlijke groei, maar wordt ook gebruikt als alternatieve therapie.

Rebirthing in praktijk

“Rebirthing” betekend letterlijk herboren worden of hergeboorte. De term rebirthing vindt zijn oorsprong in de ervaringen van Leonard Orr en Sonda Ray, de ontdekkers van rebirthing. In de eerste jaren van rebirthing kregen zij associaties met hergeboorte. Om geboorteherinneringen te stimuleren werden rebirthing sessies aanvankelijk in warm water uitgevoerd. Tijdens de verdere ontwikkeling van rebirthing werd echter gaandeweg duidelijk dat niet het warme water, maar de ademhalingstechniek het therapeutisch proces tot stand brengt. Sindsdien worden rebirthing sessies meestal droog uitgevoerd en is de nadruk komen te liggen op de ademhaling.

Er zijn nog steeds rebirthers die rebirthing in het water toepassen. Tegenwoordig is het echter gangbaar dat de cliënt tijdens een rebirthing sessie op de rug op een matras ligt. De houding en omgeving van de rebirthing dient ontspanning zoveel mogelijk te bevorderen. Om de bewuste ademhaling op gang te brengen wordt een rebirthing sessie vaak begonnen met een cyclus ademhalingsoefeningen. Sommige rebirthers, zoals rebirthing begeleiders of therapeuten worden genoemd, starten de sessie met behulp van lichaamswerk methoden. Daarna begint de eigenlijke rebirthing: de rebirther vraagt de cliënt zich te concentreren op het lichaam en de ademhaling bewust en verbonden te maken. De cliënt ademt krachtig in, waarbij hij of zij zich voorstelt dat er energie ingeademd wordt. De uitademing is een kwestie van los laten, geholpen door de zwaartekracht gaat dit vanzelf. Er kunnen verdrongen emoties los komen en vergeten herinneringen kunnen zich aandienen. Het is belangrijk dit vanuit aanvaarding te ervaren en te uiten, zonder te oordelen. Vanuit deze basis heeft iedere rebirthing sessie zijn eigen verloop. De rebirther ondersteund de cliënt tijdens de rebirthing door onder andere het geven van aanwijzingen en aanmoedigingen, en laat zich daarbij leiden door de ervaringen van de cliënt. Wanneer de rebirthing is afgerond ervaart de cliënt vaak ontspanning en helderheid van geest. Samen met de rebirther neemt men de tijd om de gedane rebirthing een plek te geven en terug te keren naar het normale bewustzijn.

Afhankelijk van het karakter van de rebirthing en het aantal sessies, worden er soms ook therapeutische gesprekken voor en na de rebirthing gevoerd. Hoewel iedere rebirther een eigen stijl ontwikkeld heeft, blijft de basis van de ademhalingstechniek hetzelfde. Rebirthing sessies kunnen zowel individueel als in groepsverband worden gevolgd.

Kantekeningen bij rebirthing

Rebirthing is niet geheel vrij van kritiek. Zo is rebirthing volgens sommige sceptici wegens mogelijke hyperventilatie gevaarlijk voor mensen met bijvoorbeeld astma, hartproblemen of epilepsie. Ook wordt de waarheid van eventuele herbelevingen in twijfel getrokken. Herbelevingen worden dan verklaard als hallucinaties als gevolg van hyperventilatie, of net als bij hypnose en regressie- en reïncarnatietherapie gezien als fantasie. Daarnaast hebben rebirthers vaak geen opleiding in psychologie gehad: rebirthers zijn veelal mensen die er zijn ingerold nadat zij zelf in aanraking kwamen met rebirthing.

Bij welke klachten

Rebirthing wordt vaak ingezet bij lichamelijke of geestelijke spanning en stress. Ook lichamelijke klachten, waarvan de oorsprong moeilijk te vinden is, worden door middel van rebirthing behandeld. Daarnaast wordt rebirthing ook ingezet als inzichtgevende therapie met als doel persoonlijke en spirituele ontwikkeling.

Duur van rebirthing

Hoeveel sessies er bij rebirthing nodig zijn is afhankelijk van de doelstellingen die de cliënt overeenkomt met de rebirther. Als gemiddelde kan men uitgaan van 5 tot 10 sessies. Een rebirthing sessie duurt gemiddeld tussen de 1 en 2 uur.