Piekeren therapie

Wanneer piekeren een dwangmatig karakter krijgt, kan dit negatieve lichamelijke en geestelijke gevolgen hebben. Het verminderen en normaliseren van het piekergedrag door middel van therapeutische behandeling is dan aan te raden.

Er bestaan vele soorten psychotherapie die kunnen worden ingezet bij de behandeling van overmatig piekeren. Cognitieve gedragstherapie bijvoorbeeld, gaat uit van de theorie dat gedachten en gedrag met elkaar in verbinding staan. De cliënt werkt bij cognitieve gedragstherapie dus aan het veranderen van zowel het piekergedrag als aan de gedachten die daarmee samenhangen. Rationeel emotieve therapie werkt vanuit de koppeling die gemaakt wordt tussen de gebeurtenis, de gedachte, het gevoel en het gedrag dat met het piekeren samenhangt. Ideeën en gedachten worden hierbij altijd getoetst aan de realiteit. Irrationele denkbeelden worden daardoor vervangen door rationele gedachten. Bio-energetica is een meer lichaamsgerichte therapie, waarbij men door middel van lichaamsoefeningen spierspanningen en blokkades opheft, om zo geestelijke klachten zoals piekeren te verminderen.

Ook zijn er alternatieve geneeswijzen waarbij de behandeling van piekeren tot de mogelijkheden behoort. Zo gaat men er bij zowel magnetiseren als bij Reiki vanuit dat psychische klachten ontstaan als gevolg van een verstoorde energiestroom in of rond het lichaam. Door dergelijke energieblokkades op te heffen, kunnen volgens deze theorieën psychische klachten zoals piekeren worden behandeld.

Piekeren links

Pieker onderzoek – Een huidig onderzoek naar piekeren, waarbij deelnemers gedurende 6 dagen hun piekergedachten registreren.