Depressie therapie

Depressie is door middel van therapie vaak goed te behandelen. Zo kan een depressief persoon bijvoorbeeld door middel van cognitieve therapie leren om negatieve gedachten om te buigen, of kan men in gedragstherapie het gedrag dat de depressie in de hand werkt veranderen in gezond gedrag. Naast de vele andere soorten psychotherapie waarmee depressie behandeld kan worden, wordt de laatste tijd ook internet therapie vaak ingezet in de strijd tegen depressie.

Ook binnen de alternatieve geneeswijzen is er veel aandacht voor depressiviteit. Zo gaat regressietherapie er bijvoorbeeld vanuit dat de oorzaak van een depressie te vinden is in de kindertijd, en tracht men in biodanza door middel van dans en beweging een grotere levenslust te bewerkstelligen.

Depressie links

Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB) – Sinds 1987 zet de VMDB zich in voor mensen met een manisch depressieve stoornis (MDS, ookwel bipolaire stoornis) en hun betrokkenen.

Vlaamse Vereniging voor Manisch en Chronisch Depressieven (VVMD) – Een belangenorganisatie voor mensen met de diagnose van manisch depressieve stoornis of met langdurige of chronische depressies, alsmede voor hun naasten.

Stichting Pandora – Stichting Pandora streeft ernaar mensen te ondersteunen die psychische of psychiatrische problemen hebben gehad, nog steeds hebben of kunnen krijgen. Ook wil Stichting Pandora hun positie als groep in de samenleving versterken.