Fobie therapie en links

Ondanks dat fobie over het algemeen erg goed te behandelen is, blijven veel mensen lange tijd lijden onder een fobie zonder actie te ondernemen om de fobie te behandelen. Via therapie kan een fobie echter vaak sterk verminderd en in sommige gevallen zelfs geheel weggenomen worden. Enkele vormen van psychotherapie zijn hiervoor uitermate geschikt.

In klachtgerichte gedragstherapie kan mijn bijvoorbeeld worden blootgesteld aan situaties die de fobie reactie oproepen. Wanneer de cliënt langdurig wordt blootgesteld aan de situatie die de fobie of angst het sterkst oproept, wordt dit ook wel flooding of implosieve therapie genoemd. Bij systematische desensitisatie, een andere techniek uit de klachtgerichte gedragstherapie, wordt de spanning langzaam opgebouwd door de cliënt eerst te confronteren met de minst spannende fobie situatie, waarna stapsgewijs wordt toegewerkt naar de meest spannende situatie. Enkele van deze psychotherapieën en behandel methoden worden tegenwoordig ook aangeboden als therapie via internet bij de behandeling van fobie.

Behalve psychotherapie zijn er ook veel alternatieve geneeswijzen die het behandelen van een fobie tot doel kunnen hebben. Zo werken Reiki en magnetiseren bijvoorbeeld vanuit een spiritueel uitgangspunt, terwijl voice dialogue een meer verbale werkwijze kiest.

Fobie links

Angst, dwang en fobie stichting – Een patiëntenvereniging die zich inzet voor mensen met fobie-, angst- en dwangklachten.

ReBio – Een landelijke organisatie die bestaat uit therapeuten, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers die hulp bieden bij onder andere fobische klachten.

Stichting fobie vrienden – Een organisatie die zich inzet voor mensen die lijden onder fobieën, voornamelijk door middel van telefonisch advies.

Stichting zelfhulpgroepen fobieën Limburg – Stichting met als doel genezingsgerichte hulp te bieden aan mensen met fobieën door middel van de zelfhulpgroepen.