Faalangst

Veel mensen hebben in mindere of meerdere mate last van faalangst. Voor sommigen vormt dit het dagelijks leven een probleem. Maar wat is faalangst, waar komt het vandaan, en wat kan eraan gedaan worden? De antwoorden op deze vragen zijn onderverdeeld in de volgende pagina’s:

  • Wat is faalangst? – Men onderscheid drie soorten faalangst: cognitieve faalangst, sociale faalangst en motorische faalangst. Bij elk van deze vormen is er op verschillende manieren sprake van een irrationele angst om te falen. Dit heeft allerlei lichamelijke en cognitieve reacties tot gevolg.
  • De oorzaken van faalangst – Sommige mensen hebben van nature meer aanleg voor faalangst. Daarnaast kunnen er andere factoren een rol spelen in het ontstaan van faalangst. De oorzaken komen voort uit zowel de culturele achtergrond als de opvoeding van een faalangstig persoon.